13/08/2020
Ceres Akredite Laboratuvarda Test Ediliyor

Ürünlerimizin Avrupa'da Bulunan Akredite Laboratuvarlarda Test Edildiğini ve Yapılan Klinik Çalışmalar Sonucunda Onaylandığını Biliyor Muydunuz?

Günümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz tüketim ürünleri arasında dermokozmetik ve kişisel bakım ürünleri yer almaktadır. İnsan sağlığını doğrudan etkileme potansiyeli olan dermokozmetik ürünleri mevzuata tabii olmakla birlikte, bu ürünlerin kalite ve güvenliğinin kontrol edilmesi oldukça önem taşımaktadır.

Dermokozmetik ürünlerde güvenlilik değerlendirmesi kapsamında dermokozmetik ürün bileşenlerinin kalitatif/kantitatif, fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özelliklerinin incelenmesi, ürünü kullanacak hedef kitlenin ve ürünün uygulanacağı bölgenin maruz kalma düzeyi, süresi ve sıklığı göz önünde bulundurularak bitmiş ürün üzerinde yapılan değerlendirmeleri kapsar. Dermokozmetik Yönetmeliğine göre piyasaya arz edilecek her dermokozmetik ürün için güvenlilik değerlendirmesinin yapılması sağlanmalıdır.

Bir laboratuvarın yaptığı test ve analiz sonucunun ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilebilmesi için, uluslararası tanınmış akreditasyon kurumları tarafından akredite olmaları gereklidir.

CERES, kalite ve insan sağlığını ön planda tutarak kendi bünyesinde gerçekleştirdiği stabilite testlerinin yanı sıra, Türkiye ve başta İsviçre, Almanya, İtalya olmak üzere Avrupa’nın seçkin akredite laboratuvarlarında gerçekleştirilen mikrobiyolojik testler, koruyucu etkinlik testleri ve dermatolojik testlerle onaylanan ürünlerini tüketiciye sunmaktadır. Akredite laboratuvarlarda gerçekleştirilen bu çalışmalarla, dünya çapında kabul görmüş, insan sağlığı ve çevre korumaya yönelik standartlar esas alınarak tüketicinin güvenini artırmak hedeflenmektedir.

Bunun yanı sıra, ürünlerin güvenilirliği kadar etkinlikleri de nihai tüketici açısından büyük önem taşımaktadır. Ürün tasarımı sırasında kullanılması öngörülen etken maddeler ile bağımsız akredite laboratuvarlarda yapılan in-vivo ve in-vitro testler projelerimize ışık tutmaktadır. AR-GE çalışmaları sonucunda klinik çalışmalarla etkinliği kanıtlanan aktif bileşenler ve biyouyumlu hammaddelerin kullanılmasına son derece özen gösterilmektedir. Bu konuda ki en önemli nokta, klinik çalışmaların yapıldığı ürünlerin türü ve etken madde oranlarıdır. CERES ürünleri, içerisinde bulunan tüm etken maddelerin etkinlikleri klinik olarak test edilmiş olup, ürün yapıları ve kullanım oranları bu testler referans alınarak tasarlanmış ve piyasaya arz edilmiştir.